فاضلاب خانگی

فاضلاب خانگی، آبی است که پس از استفاده در خانه ها و ساختمان های تجاری جمع آوری می شود. این پساب، معمولاً حاوی مواد آلی، مواد معدنی و میکروب ها است.

فاضلاب خانگی با نصب انشعاب فاضلاب خانگی به شهری کنترل میشود.

فاضلاب خانگی

انواع فاضلاب خانگی

فاضلاب خانگی، می توان به دو دسته کلی تقسیم شود:

 • فاضلاب خاکستری: فاضلاب خاکستری، شامل فاضلابی است که از وسایل بهداشتی مانند سینک ظرفشویی، دوش و وان تولید می شود. این فاضلاب، معمولاً حاوی مواد آلی و مواد معدنی است.
 • فاضلاب سیاه: فاضلاب سیاه، شامل فاضلابی است که از توالت تولید می شود. این فاضلاب، علاوه بر مواد آلی و مواد معدنی، حاوی میکروب های بیماری زا نیز است.

 

اثرات زیست محیطی فاضلاب خانگی

فاضلاب خانگی، می تواند اثرات مخربی بر محیط زیست داشته باشد. این اثرات، عبارتند از:

 • آلودگی آب: فاضلاب خانگی، می تواند باعث آلودگی آب های سطحی و زیرزمینی شود. این آلودگی، می تواند باعث مرگ آبزیان و سایر موجودات زنده شود.
 • آلودگی خاک: فاضلاب خانگی، می تواند باعث آلودگی خاک شود. این آلودگی، می تواند باعث کاهش کیفیت خاک و رشد گیاهان شود.
 • انتشار بیماری: فاضلاب خانگی، می تواند باعث انتشار بیماری شود. این بیماری ها، می توانند از طریق تماس با آب آلوده یا خوردن غذاهای آلوده منتقل شوند.

 

راه های کاهش آلودگی فاضلاب خانگی

برای کاهش آلودگی فاضلاب خانگی، می توان از روش های مختلفی استفاده کرد که برخی از رایج ترین آنها عبارتند از:

 • کاهش مصرف آب: کاهش مصرف آب، می تواند به کاهش تولید فاضلاب کمک کند.
 • تصفیه فاضلاب خانگی: تصفیه فاضلاب خانگی، می تواند به حذف مواد آلی، مواد معدنی و میکروب ها از فاضلاب کمک کند.
 • استفاده از مواد شوینده و پاک کننده سازگار با محیط زیست: استفاده از مواد شوینده و پاک کننده سازگار با محیط زیست، می تواند به کاهش آلودگی فاضلاب کمک کند.
 • جمع آوری فاضلاب سیاه در سپتیک تانک: جمع آوری فاضلاب سیاه در سپتیک تانک، می تواند به کاهش آلودگی محیط زیست کمک کند.

 

نکات مهم در مورد فاضلاب خانگی

 • فاضلاب خانگی، می تواند اثرات مخربی بر محیط زیست داشته باشد.
 • برای کاهش آلودگی فاضلاب خانگی، می توان از روش های مختلفی استفاده کرد.
 • کاهش مصرف آب، یکی از موثرترین راه های کاهش آلودگی فاضلاب خانگی است.