مراحل نصب اتصال فاضلاب شهری اگو

نصب اتصال فاضلاب شهری اگو، یک کار تخصصی است که باید توسط یک متخصص انجام شود. این اتصال، فاضلاب ساختمان را به شبکه فاضلاب شهری منتقل می کند.

مراحل نصب اتصال فاضلاب شهری اگو

مراحل نصب اتصال فاضلاب شهری اگو، به شرح زیر است:

 1. دریافت مجوز از شرکت آب و فاضلاب

قبل از نصب فاضلاب شهری اگو، باید از شرکت آب و فاضلاب منطقه، مجوز دریافت کنید. برای دریافت مجوز، باید مدارک زیر را تهیه کنید:

 • کپی سند مالکیت ساختمان
 • تصویر مدارک هویتی مالک ساختمان
 • نقشه ساختمان

پس از تهیه مدارک، باید به دفتر شرکت آب و فاضلاب منطقه مراجعه کنید و درخواست نصب اتصال فاضلاب شهری اگو دهید. شرکت آب و فاضلاب، پس از بررسی مدارک و بازدید از محل، مجوز نصب اتصال فاضلاب شهری اگو را صادر می کند.

 1. تعیین محل نصب اتصال

محل نصب اتصال فاضلاب شهری اگو، باید در نزدیکی لوله فاضلاب شهری باشد. فاصله بین محل نصب و لوله فاضلاب شهری، باید کمتر از 50 متر باشد.

 1. حفر چاله

برای نصب اتصال فاضلاب شهری اگو، باید یک چاله با ابعاد مناسب حفر کنید. ابعاد چاله باید به گونه ای باشد که اتصال فاضلاب شهری اگو به طور کامل در آن قرار گیرد.

عمق چاله باید به گونه ای باشد که اتصال فاضلاب شهری اگو، حداقل 30 سانتی متر بالاتر از سطح زمین قرار گیرد.

 1. نصب اتصال فاضلاب شهری اگو

اتصال فاضلاب شهری اگو، باید از جنس PVC یا پلی اتیلن باشد. قطر اتصال فاضلاب شهری اگو، باید با قطر لوله فاضلاب شهری مطابقت داشته باشد.

اتصال فاضلاب شهری اگو را به گونه ای در چاله قرار دهید که انتهای آن به لوله فاضلاب شهری متصل شود.

 1. اتصال اتصال فاضلاب شهری اگو به لوله فاضلاب شهری

اتصال فاضلاب شهری اگو را به طور محکم به لوله فاضلاب شهری متصل کنید. برای اتصال این دو اتصال، می توانید از اتصالات جوشی یا اتصالات پیچی استفاده کنید.

 1. پوشاندن چاله

پس از نصب اتصال فاضلاب شهری اگو، باید چاله را با خاک پر کنید. چاله را به گونه ای پر کنید که سطح آن با سطح زمین هم سطح شود.

 1. تست اتصال فاضلاب شهری اگو

پس از نصب اتصال فاضلاب شهری اگو، باید آن را تست کنید. برای تست اتصال، باید آب را از لوله فاضلاب ساختمان به سمت اتصال فاضلاب شهری اگو هدایت کنید. اگر اتصال به درستی نصب شده باشد، آب به طور صحیح به شبکه فاضلاب شهری منتقل می شود.

نکات مهم در مورد نصب اتصال فاضلاب شهری اگو

 • قطر اتصال فاضلاب شهری اگو، باید با قطر لوله فاضلاب شهری مطابقت داشته باشد.
 • اتصال فاضلاب شهری اگو، باید به طور محکم به لوله فاضلاب شهری متصل شود.
 • چاله باید به طور کامل با خاک پر شود.

 

هزینه نصب اتصال فاضلاب شهری اگو

هزینه نصب اتصال فاضلاب شهری اگو، به عوامل مختلفی مانند طول اتصال، نوع اتصال و نوع اتصال به لوله فاضلاب شهری بستگی دارد.