نمونه قرارداد نصب فاضلاب اگو شهری

نمونه قرارداد نصب فاضلاب اگو شهری ⚡ الزامات درج در قرارداد به نحوی که حقوق هر دو طرف عادلانه رعایت شود ✅ آیتم های قرارداد نصب انشعاب فاضلاب خانگی به شهری

نمونه قرارداد نصب فاضلاب اگو شهری

نمونه قرارداد نصب فاضلاب اگو شهری

این قرارداد فی مابین آقای/خانم [نام کارفرما] به شماره ملی [شماره ملی] به نشانی [آدرس] از یک طرف و شرکت [نام شرکت] به شماره ثبت [شماره ثبت] به نشانی [آدرس] از طرف دیگر منعقد می‌گردد.

ماده 1- موضوع قرارداد

موضوع این قرارداد، نصب انشعاب فاضلاب شهری به ملک واقع در [آدرس ملک] می‌باشد.

ماده 2- تعهدات کارفرما

کارفرما متعهد می‌شود موارد زیر را انجام دهد:

 • ارائه نقشه‌های ساختمانی و تأییدیه‌های لازم از شهرداری
 • پرداخت هزینه‌های مربوط به صدور پروانه کار و پایان کار
 • تأمین کلیه مصالح و تجهیزات مورد نیاز
 • همکاری با پیمانکار در طول اجرای کار

ماده 3- تعهدات پیمانکار

پیمانکار متعهد می‌شود موارد زیر را انجام دهد:

 • اجرای کار مطابق نقشه‌های ساختمانی و استانداردهای ملی
 • استفاده از مصالح و تجهیزات با کیفیت
 • انجام کار در اسرع وقت و با کیفیت بالا
 • تحویل کار در موعد مقرر

ماده 4- هزینه‌های قرارداد

هزینه‌های قرارداد عبارتند از:

 • هزینه مصالح و تجهیزات
 • هزینه نیروی کار
 • هزینه ایاب و ذهاب
 • سایر هزینه‌های مرتبط با اجرای کار

هزینه‌های قرارداد بر اساس فهرست بها مصوب سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و با احتساب 10 درصد هزینه‌های غیرمستقیم محاسبه می‌شود.

ماده 5- نحوه پرداخت

کارفرما متعهد می‌شود 50 درصد از مبلغ قرارداد را به عنوان پیش پرداخت و 50 درصد باقیمانده را پس از تحویل کار و تأیید کارفرما پرداخت نماید.

ماده 6- مدت قرارداد

مدت قرارداد [تعداد] روز کاری از تاریخ امضای قرارداد می‌باشد.

ماده 7- فسخ قرارداد

هر یک از طرفین می‌تواند در صورت تخلف طرف دیگر، قرارداد را فسخ نماید.

ماده 8- حل اختلاف

در صورت بروز اختلاف بین طرفین، موضوع از طریق مذاکره و سازش حل و فصل می‌شود. در صورت عدم امکان حل اختلاف از طریق مذاکره، موضوع از طریق مراجع ذی‌صلاح قانونی حل و فصل خواهد شد.

ماده 9- سایر

هرگونه تغییر و یا اصلاح در قرارداد باید به صورت کتبی و با امضای طرفین صورت گیرد.

این قرارداد در [تعداد] نسخه تهیه و در تاریخ [تاریخ] به امضای طرفین رسید.

کارفرما پیمانکار [نام و امضای کارفرما] [نام و امضای پیمانکار]

نمونه قرارداد نصب فاضلاب اگو شهری