سیستم جمع آوری فاضلاب اگو

سیستم جمع آوری فاضلاب اگو ⚡ نقشه شبکه فاضلاب تهران ✔️ نقشه شبکه فاضلاب محله های تهران ✔️ اگو فاضلاب تهران

سیستم جمع آوری فاضلاب اگو، یک سیستم جمع آوری فاضلاب شهری است که در آن فاضلاب خانگی و صنعتی به صورت مختلط جمع آوری و دفع می شود. این سیستم در اکثر شهرهای ایران اجرا شده است و مزایای زیادی نسبت به سیستم های جمع آوری فاضلاب سنتی دارد.

سیستم جمع آوری فاضلاب اگو

مزایای نصب فاضلاب اگو

  • جلوگیری از آلودگی آب های زیرزمینی: در سیستم های جمع آوری فاضلاب سنتی، فاضلاب خانگی و صنعتی به صورت جداگانه جمع آوری می شد. فاضلاب خانگی به دلیل داشتن مواد آلی و فاضلاب صنعتی به دلیل داشتن مواد شیمیایی، می توانند باعث آلودگی آب های زیرزمینی شوند. سیستم جمع آوری فاضلاب اگو، با جمع آوری فاضلاب خانگی و صنعتی به صورت مختلط، از آلودگی آب های زیرزمینی جلوگیری می کند.
  • کاهش هزینه های جمع آوری و دفع فاضلاب: سیستم جمع آوری فاضلاب اگو، هزینه های جمع آوری و دفع فاضلاب را کاهش می دهد. در سیستم های جمع آوری فاضلاب سنتی، دو سیستم جمع آوری و دفع فاضلاب خانگی و صنعتی مورد نیاز است. این امر باعث افزایش هزینه های ساخت و نگهداری می شود. سیستم جمع آوری فاضلاب اگو، با استفاده از یک سیستم جمع آوری و دفع، هزینه های جمع آوری و دفع فاضلاب را کاهش می دهد.
  • امکان استفاده مجدد از آب های بازیافتی: سیستم جمع آوری فاضلاب اگو، امکان استفاده مجدد از آب های بازیافتی را فراهم می کند. آب های بازیافتی می توانند برای مصارف کشاورزی، صنعتی و خانگی استفاده شوند.

نحوه عملکرد سیستم جمع آوری فاضلاب اگو

فاضلاب خانگی و صنعتی از طریق لوله های فاضلاب به شبکه جمع آوری فاضلاب منتقل می شود. شبکه جمع آوری فاضلاب، فاضلاب را به ایستگاه های پمپاژ منتقل می کند. ایستگاه های پمپاژ، فاضلاب را به تصفیه خانه فاضلاب منتقل می کنند. در تصفیه خانه فاضلاب، فاضلاب تصفیه شده و به محیط زیست باز می گردد.

مراحل اجرای سیستم جمع آوری فاضلاب اگو

اجرای سیستم جمع آوری فاضلاب اگو، شامل مراحل زیر است:

  • بررسی مطالعات اولیه: در این مرحله، مطالعات اولیه مانند مطالعات توپوگرافی، زمین شناسی و هیدرولوژی انجام می شود.
  • طراحی شبکه جمع آوری فاضلاب: در این مرحله، شبکه جمع آوری فاضلاب بر اساس مطالعات اولیه طراحی می شود.
  • اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب: در این مرحله، شبکه جمع آوری فاضلاب اجرا می شود.
  • اتصال فاضلاب خانگی و صنعتی به شبکه جمع آوری فاضلاب: در این مرحله، فاضلاب خانگی و صنعتی به شبکه جمع آوری فاضلاب متصل می شود.
  • راه اندازی و بهره برداری از سیستم جمع آوری فاضلاب: در این مرحله، سیستم جمع آوری فاضلاب راه اندازی شده و مورد بهره برداری قرار می گیرد.

هزینه اجرای سیستم جمع آوری فاضلاب اگو

هزینه اجرای سیستم جمع آوری فاضلاب اگو، به عوامل مختلفی مانند مساحت شهر، جمعیت، نوع زمین و نوع مصالح مورد استفاده بستگی دارد. به طور کلی، هزینه اجرای سیستم جمع آوری فاضلاب اگو، نسبت به سیستم های جمع آوری فاضلاب سنتی کمتر است.

سیستم جمع آوری فاضلاب اگو، یک سیستم جمع آوری فاضلاب شهری است که مزایای زیادی نسبت به سیستم های جمع آوری فاضلاب سنتی دارد. این سیستم، باعث جلوگیری از آلودگی آب های زیرزمینی، کاهش هزینه های جمع آوری و دفع فاضلاب و امکان استفاده مجدد از آب های بازیافتی می شود.