شیب لوله فاضلاب

شیب لوله فاضلاب، زاویه ای است که لوله فاضلاب نسبت به سطح زمین دارد. شیب لوله فاضلاب، برای اطمینان از جریان روان فاضلاب و جلوگیری از گرفتگی لوله ها ضروری است.

جهت نصب فاضلاب و اتصال فاضلاب به اگوی شهری بایستی این شیب رعایت شود.

شیب لوله فاضلاب

میزان شیب لوله فاضلاب

میزان شیب لوله فاضلاب، بسته به قطر لوله و نوع فاضلاب متفاوت است. به طور کلی، میزان شیب لوله فاضلاب باید بین 1/8 اینچ تا 1 اینچ در هر فوت باشد.

میزان شیب لوله فاضلاب برای قطرهای مختلف

قطر لولهمیزان شیب (اینچ در هر فوت)
2 اینچ1/4
3 اینچ1/8
4 اینچ1/16

دلایل اهمیت شیب لوله فاضلاب

شیب لوله فاضلاب، برای اطمینان از موارد زیر ضروری است:

 • جریان روان فاضلاب: شیب لوله فاضلاب، باعث می شود تا فاضلاب به راحتی و بدون ایجاد گرفتگی، از طریق لوله ها جریان یابد.
 • جلوگیری از گرفتگی لوله ها: شیب مناسب لوله فاضلاب، از رسوب مواد جامد در لوله ها و ایجاد گرفتگی جلوگیری می کند.
 • تخلیه کامل فاضلاب: شیب مناسب لوله فاضلاب، باعث می شود تا فاضلاب به طور کامل از لوله ها تخلیه شود و از باقی ماندن فاضلاب در لوله ها جلوگیری کند.

 

نحوه محاسبه شیب لوله فاضلاب

برای محاسبه شیب لوله فاضلاب، باید از فرمول زیر استفاده کنید:

شیب (اینچ در هر فوت) = (اختلاف ارتفاع بین دو نقطه) / (طول لوله)

مثال

فرض کنید یک لوله فاضلاب 10 فوت طول دارد و اختلاف ارتفاع بین دو نقطه آن 1 اینچ است. میزان شیب این لوله فاضلاب، با استفاده از فرمول زیر محاسبه می شود:

شیب (اینچ در هر فوت) = (1 اینچ) / (10 فوت)
شیب = 0.1 اینچ در هر فوت

 

روش های ایجاد شیب در لوله فاضلاب

شیب لوله فاضلاب، می تواند با استفاده از روش های زیر ایجاد شود:

 • استفاده از شیب دهنده: شیب دهنده، قطعه ای از لوله است که برای ایجاد شیب در لوله فاضلاب استفاده می شود.
 • استفاده از شیب در زمین: در صورتی که لوله فاضلاب در زمین دفن شده باشد، می توان با ایجاد شیب در زمین، شیب مورد نیاز را در لوله فاضلاب ایجاد کرد.

 

نکات مهم در مورد شیب لوله فاضلاب

 • شیب لوله فاضلاب، باید در تمام طول لوله یکنواخت باشد.
 • در صورتی که شیب لوله فاضلاب بیش از حد باشد، ممکن است باعث ایجاد سر و صدا در لوله ها شود.
 • در صورتی که شیب لوله فاضلاب کمتر از حد باشد، ممکن است باعث ایجاد گرفتگی لوله ها شود.

 

مشکلات ناشی از شیب نامناسب لوله فاضلاب

شیب نامناسب لوله فاضلاب، می تواند باعث بروز مشکلات زیر شود:

 • گرفتگی لوله ها: شیب نامناسب لوله فاضلاب، باعث می شود تا مواد جامد در لوله ها رسوب کنند و باعث ایجاد گرفتگی شوند.
 • سر و صدا در لوله ها: شیب نامناسب لوله فاضلاب، ممکن است باعث ایجاد سر و صدا در لوله ها شود.
 • جریان نامناسب فاضلاب: شیب نامناسب لوله فاضلاب، ممکن است باعث جریان نامناسب فاضلاب شود.