نصب انشعاب فاضلاب

نصب انشعاب فاضلاب، یک کار تخصصی است که باید توسط یک متخصص انجام شود. مراحل نصب فاضلاب، به شرح زیر است:

 1. دریافت مجوز از شرکت آب و فاضلاب: قبل از نصب انشعاب فاضلاب، باید از شرکت آب و فاضلاب منطقه، مجوز دریافت کنید.
 2. تعیین محل نصب انشعاب: محل نصب انشعاب فاضلاب، باید در نزدیکی لوله فاضلاب شهری باشد.
 3. حفر چاله: برای نصب انشعاب فاضلاب، باید یک چاله با ابعاد مناسب حفر کنید.
 4. نصب لوله انشعاب: لوله انشعاب فاضلاب، باید از جنس PVC یا پلی اتیلن باشد. قطر لوله انشعاب فاضلاب، باید با قطر لوله فاضلاب شهری مطابقت داشته باشد.
 5. اتصال لوله انشعاب به لوله فاضلاب شهری: لوله انشعاب فاضلاب، باید به طور محکم به لوله فاضلاب شهری متصل شود.
 6. پوشاندن چاله: پس از نصب انشعاب فاضلاب، باید چاله را با خاک پر کنید.
نصب انشعاب فاضلاب

نکات مهم در مورد نصب انشعاب فاضلاب

 • قطر لوله انشعاب فاضلاب، باید با قطر لوله فاضلاب شهری مطابقت داشته باشد.
 • لوله انشعاب فاضلاب، باید به طور محکم به لوله فاضلاب شهری متصل شود.
 • چاله باید به طور کامل با خاک پر شود.

مراحل نصب انشعاب فاضلاب به صورت دقیق

مراحل نصب انشعاب فاضلاب به صورت دقیق، به شرح زیر است:

 1. دریافت مجوز از شرکت آب و فاضلاب

برای دریافت مجوز از شرکت آب و فاضلاب، باید مدارک زیر را تهیه کنید:

 • کپی سند مالکیت ساختمان
 • تصویر مدارک هویتی مالک ساختمان
 • نقشه ساختمان

پس از تهیه مدارک، باید به دفتر شرکت آب و فاضلاب منطقه مراجعه کنید و درخواست نصب انشعاب فاضلاب دهید. شرکت آب و فاضلاب، پس از بررسی مدارک و بازدید از محل، مجوز نصب انشعاب فاضلاب را صادر می کند.

 1. تعیین محل نصب انشعاب

محل نصب انشعاب فاضلاب، باید در نزدیکی لوله فاضلاب شهری باشد. فاصله بین محل نصب انشعاب و لوله فاضلاب شهری، باید کمتر از 50 متر باشد.

 1. حفر چاله

برای نصب انشعاب فاضلاب، باید یک چاله با ابعاد مناسب حفر کنید. ابعاد چاله باید به گونه ای باشد که لوله انشعاب فاضلاب به طور کامل در آن قرار گیرد.

عمق چاله باید به گونه ای باشد که لوله انشعاب فاضلاب، حداقل 30 سانتی متر بالاتر از سطح زمین قرار گیرد.

 1. نصب لوله انشعاب

لوله انشعاب فاضلاب، باید از جنس PVC یا پلی اتیلن باشد. قطر لوله انشعاب فاضلاب، باید با قطر لوله فاضلاب شهری مطابقت داشته باشد.

لوله انشعاب فاضلاب را به گونه ای در چاله قرار دهید که انتهای آن به لوله فاضلاب شهری متصل شود.

 1. اتصال لوله انشعاب به لوله فاضلاب شهری

لوله انشعاب فاضلاب را به طور محکم به لوله فاضلاب شهری متصل کنید. برای اتصال این دو لوله، می توانید از اتصالات جوشی یا اتصالات پیچی استفاده کنید.

 1. پوشاندن چاله

پس از نصب انشعاب فاضلاب، باید چاله را با خاک پر کنید. چاله را به گونه ای پر کنید که سطح آن با سطح زمین هم سطح شود.

پس از نصب انشعاب فاضلاب، باید از شرکت آب و فاضلاب درخواست بازدید و تست انشعاب را دهید. شرکت آب و فاضلاب، پس از بازدید از انشعاب، آن را تست می کند و در صورت تأیید، انشعاب را به شبکه فاضلاب شهری متصل می کند.

هزینه نصب انشعاب فاضلاب

هزینه نصب انشعاب فاضلاب، به عوامل مختلفی مانند طول انشعاب، نوع لوله انشعاب و نوع اتصال لوله انشعاب بستگی دارد.