رشد ۵ برابری نصب انشعاب فاضلاب در شهر تهران

رشد ۵ برابری نصب انشعاب فاضلاب در شهر تهران

رشد پنج برابری نصب انشعاب فاضلاب در تهران در پنج ماه نخست امسال

به گزارش خبرگزاری ایرنا، عباسعلی مصرزاده، مدیرعامل شرکت فاضلاب تهران، اعلام کرد که در پنج ماه نخست امسال، بیش از ۲۵ هزار رشته انشعاب فاضلاب در تهران نصب شده است. این تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که رقمی معادل پنج هزار رشته بوده، رشدی پنج برابری داشته است.

مصرزاده گفت که امسال با هدف ارتقای سطح بهداشت عمومی و شاخص جمعیت برخوردار از خدمات دفع بهداشتی فاضلاب، نصب ۷۳ هزار رشته انشعاب فاضلاب در تهران در دستور کار قرار گرفته است. در صورت تحقق کامل این هدف‌گذاری، شاخص برخورداری جمعیت تهران از خدمات دفع فاضلاب از ۶۷ درصد به ۸۰ درصد در پایان سال جاری ارتقا می‌یابد.

مدیرعامل شرکت فاضلاب تهران خاطرنشان کرد که طرح فاضلاب تهران از سال ۱۳۷۴ آغاز شده و تاکنون ۷۳۷ هزار رشته انشعاب در این طرح نصب شده است. این طرح در مساحتی به وسعت ۷۰ هزار هکتار در مناطق ۲۲ گانه تهران اجرا شده و برای پوشش ۱۱.۴ میلیون نفر جمعیت طراحی شده است.

منبع خبر: خبرگزاری ایرنا