پساب چیست؟

پساب، آبی است که پس از استفاده در خانه، صنعت یا کشاورزی، به صورت آلوده به محیط زیست بازگردانده می شود. پساب، معمولاً حاوی مواد آلی، مواد معدنی، مواد شیمیایی و میکروب ها است.

پساب چیست؟

انواع پساب

پساب، انواع مختلفی دارد که برخی از رایج ترین آنها عبارتند از:

 • فاضلاب خانگی: فاضلاب خانگی، پسابی است که از خانه ها و ساختمان های تجاری جمع آوری می شود. این پساب، معمولاً حاوی مواد آلی، مواد معدنی و میکروب ها است.
 • فاضلاب صنعتی: فاضلاب صنعتی، پسابی است که از صنایع مختلف تولید می شود. این پساب، می تواند حاوی مواد شیمیایی، مواد آلی و فلزات سنگین باشد.
 • فاضلاب کشاورزی: فاضلاب کشاورزی، پسابی است که از فعالیت های کشاورزی تولید می شود. این پساب، می تواند حاوی مواد آلی، کودها و سموم دفع آفات باشد.

 

اثرات زیست محیطی پساب

پساب، می تواند اثرات مخربی بر محیط زیست داشته باشد. این اثرات، عبارتند از:

 • آلودگی آب: پساب، می تواند باعث آلودگی آب های سطحی و زیرزمینی شود. این آلودگی، می تواند باعث مرگ آبزیان و سایر موجودات زنده شود.
 • آلودگی خاک: پساب، می تواند باعث آلودگی خاک شود. این آلودگی، می تواند باعث کاهش کیفیت خاک و رشد گیاهان شود.
 • انتشار بیماری: پساب، می تواند باعث انتشار بیماری شود. این بیماری ها، می توانند از طریق تماس با آب آلوده یا خوردن غذاهای آلوده منتقل شوند.

 

راه های کاهش آلودگی پساب

برای کاهش آلودگی پساب، می توان از روش های مختلفی استفاده کرد که برخی از رایج ترین آنها عبارتند از:

 • تصفیه پساب: تصفیه پساب، فرآیندی است که برای حذف مواد آلی، مواد معدنی، مواد شیمیایی و میکروب ها از پساب استفاده می شود.
 • استفاده از آب مجدد: آب مجدد، فرآیندی است که برای استفاده مجدد از آب تصفیه شده استفاده می شود.
 • کاهش مصرف آب: کاهش مصرف آب، می تواند به کاهش تولید پساب کمک کند.

 

نکات مهم در مورد پساب

 • پساب، می تواند اثرات مخربی بر محیط زیست داشته باشد.
 • برای کاهش آلودگی پساب، باید از روش های مختلفی استفاده کرد.
 • کاهش مصرف آب، می تواند به کاهش تولید پساب کمک کند.